ÁNH LINH PHÚC 
- Trên 10 năm kinh nghiệm sản xuất và chế biến các loại chè đen -